Příprava techniky a letiště na novou sezónu a první termické lety